Federaciones
COOPERATIVES AGRO-ALIMENTÀRIES I. BALEARS
COOPERATIVES AGRO-ALIMENTÀRIES ILLES BALEARS

C/ GUILLEM BUJOSA ROSSELLó 1 A, 1º 2ª
07320, SANTA MARIA DEL CAMÍ, MALLORCA, BALEARES
Telf. 971725180
Fax. 971579924
cooperatives@agroalimentaries.es
www.agroalimentaries.es/
Cooperativas Illes Balears